ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ   6:00   7:00   8:00   9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00   18:00   19:00   20:00   21:00   22:00   23:00    
17-Ιουλ ΣΚΑΙ 100,3                                                                          
ΜΕΛΩΔΙΑ                                                                        
RYTHMOS                   10:37                   15:37       17:52                        
EASY               9:55       11:32                       17:32                        
MAD         8:00   9:00         11:45         14:00           17:00                          
DROMOS                                                                        
MUSIC         8:19       10:19       12:22           15:04           18:19                      
ATHENS DJ                       11:50                           18:50                    
18-Ιουλ ΣΚΑΙ 100,3                                                                          
ΜΕΛΩΔΙΑ                                                                        
RYTHMOS                   10:52                       16:37   17:37                        
EASY           8:55       10:32                           17:32                        
MAD           8:30     10:00       12:00           15:00       17:00                          
DROMOS                                                                        
MUSIC             9:20       11:20       13:03   14:07           17:04                          
ATHENS DJ           8:40                               16:50                            
19-Ιουλ ΣΚΑΙ 100,3                                                                          
ΜΕΛΩΔΙΑ                                                                        
RYTHMOS         8:25         10:52                       16:37                            
EASY               9:55       11:32                   16:32                            
MAD         8:00   9:00         11:45         14:00           17:00                          
DROMOS                                                                        
MUSIC         8:19       10:19       12:22           15:04           18:19                      
ATHENS DJ           8:50                                   17:40                        
20-Ιουλ ΣΚΑΙ 100,3                                                                          
ΜΕΛΩΔΙΑ                                                                        
RYTHMOS           8:50       10:37                       16:52                            
EASY               9:55       11:32                       17:32                        
MAD           8:30     10:00       12:00           15:00       17:00                          
DROMOS                                                                        
MUSIC             9:20       11:20       13:03   14:07           17:07                          
ATHENS DJ               9:40                               17:50                        
21-Ιουλ ΣΚΑΙ 100,3               9:30         12:00                 16:30                              
ΜΕΛΩΔΙΑ                   10:30                   15:30                                
RYTHMOS         8:25                                     17:37                        
EASY             9:27                             16:46                            
MAD         8:00             11:45         14:00           17:00                          
DROMOS                                                                        
MUSIC         8:04       10:03                       16:19           19:04                  
ATHENS DJ               9:50                                   18:40                    
22-Ιουλ ΣΚΑΙ 100,3                                                                          
ΜΕΛΩΔΙΑ                   10:30                   15:30   16:30                            
RYTHMOS                                                                        
EASY                                                                        
MAD                                                                        
DROMOS                                                                        
MUSIC                                                                        
ATHENS DJ           8:50           11:40       13:40               17:50                        
23-Ιουλ ΣΚΑΙ 100,6                                                                          
ΜΕΛΩΔΙΑ           8:30                               16:30                            
RYTHMOS                                                                        
EASY                                                                        
MAD                                                                        
DROMOS                                                                        
MUSIC                                                                        
ATHENS DJ               9:40       11:50       13:50                   18:40                    
24-Ιουλ ΣΚΑΙ 100,3                       11:30                       17:30                          
ΜΕΛΩΔΙΑ                   10:30                   15:30   16:30                            
RYTHMOS         8:25                                     17:52                        
EASY         8:27                                 16:32                            
MAD             9:00           12:00         14:30         17:00                          
DROMOS                                                                        
MUSIC         8:19       10:19       12:22           15:03           18:19                      
ATHENS DJ                   10:40                               18:50                    
25-Ιουλ ΣΚΑΙ 100,3               9:30           12:30                       18:30                      
ΜΕΛΩΔΙΑ                   10:30                   15:30   16:30                            
RYTHMOS         8:25                                     17:52                        
EASY               9:55                               17:32                        
MAD         8:00             11:45         14:00           17:00                          
DROMOS                                                                        
MUSIC             9:20       11:20       13:03   14:07           17:06                          
ATHENS DJ                   10:50                                   19:40                
26-Ιουλ ΣΚΑΙ 100,3           8:30           11:30                   16:30                              
ΜΕΛΩΔΙΑ                               13:30                       19:30                
RYTHMOS               9:51                               17:52                        
EASY         8:27                                 16:32                            
MAD             9:00           12:00         14:30         17:00                          
DROMOS                                                                        
MUSIC         8:19       10:19       12:22           15:04           18:19                      
ATHENS DJ           8:40                                           19:50                
27-Ιουλ ΣΚΑΙ 100,3       7:30                   12:30                                              
ΜΕΛΩΔΙΑ           8:30                               16:30                            
RYTHMOS             9:26                             16:37                            
EASY           8:55                               16:46                            
MAD         8:00             11:45         14:00           17:00                          
DROMOS                                                                        
MUSIC             9:20       11:19       13:03   14:07           17:06                          
ATHENS DJ           8:50                                   17:40                        
28-Ιουλ ΣΚΑΙ 100,3                               13:30           16:30                              
ΜΕΛΩΔΙΑ                   10:30                       16:30                            
RYTHMOS               9:51                               17:52                        
EASY           8:55                               16:32                            
MAD             9:00           12:00         14:30         17:00                          
DROMOS                                                                        
MUSIC         8:04       10:03                       16:19           19:04                  
ATHENS DJ               9:40                               17:50                        
29-Ιουλ ΣΚΑΙ 100,12                                                                            
ΜΕΛΩΔΙΑ                                                                          
RYTHMOS                                                                          
EASY                                                                          
MAD                                                                          
DROMOS                                                                          
MUSIC                                                                          
ATHENS DJ                                                                          
30-Ιουλ ΣΚΑΙ 100,13                                                                            
ΜΕΛΩΔΙΑ                                                                          
RYTHMOS                                                                          
EASY                                                                          
MAD                                                                          
DROMOS                                                                          
MUSIC                                                                          
ATHENS DJ                                                                          
                                                                               
11:42